Застосування особистісно орієнтованої технології з метою мотивації активної життєвої позиції учнів Центру

  «Ти можеш!» – повинен нагадувати

вчитель учню. «Він може!» – повинен

нагадувати колектив.«Я можу!» –

повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов (переглянути повнiстю)

Основна плануюча документація з виробничого навчання у ПТНЗ

1.    Навчальний план – це документ, що визначає освітній рівень вступника, цілі навчання, перелік обов’язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв’язків, форми, періодичність, терміни контролю З, У, Н учнів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов’язкових засобів навчання та плановий рівень кваліфікації випускника.

(переглянути повнiстю)

Посадова інструкція майстра виробничого навчання

1.    Загальні положення

1.1.   Майстер виробничого навчання є педагогічним працівником Міжрегіонального Центру, що здійснює професійне навчання учнів та бере безпосередньо участь у навчально-виховній роботі.

(переглянути повнiстю)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ

І. Вступний інструктаж.
Вступний інструктаж – сукупність методів і прийомів виробничого навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань.

(переглянути повнiстю)

ІНСТРУКЦІЯ з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 січня 2011 р. № 59

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

(переглянути повнiстю)

Самоосвіта педагогічного працівника

   Самоосвіта педагогічного працівника є необхідною умовою його професійної діяльності.  Суспільство завжди ставило  і буде ставити перед  педагогом   високі вимоги. Для того, щоб вчити інших,  потрібно знати більше, ніж  інші.  Тому самоосвіта є головним завданням кожного  педагогічного працівника. 

(переглянути повнiстю)

Посадова інструкція викладача

1. Загальні положення

1.1.   Викладач є педагогічним працівником Міжрегіонального Центру, бере безпосередньо участь у навчально-виховній роботі, проводить навчання учнів з урахуванням конкретних педагогічних ситуацій і специфіки предмету, що викладає.

(переглянути повнiстю)

Поради досвідчених колег педагогу-початківцю

Перед уроком перевіряйте, чи на місці все потрібне, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в кабінеті.

(переглянути повнiстю)