Витяг з ЄДР (завантажити)

ЗВІТ Первинної профспілкової організації учнів Міжрегіонального центру про виконання профспілкового бюджету за 2018 рік

Таблиця 1

Розподіл членських профспілкових внесків

( грн.)

 

 

Код

рядка

Проф­спілковим комітетам Райко­мам проф-спілки Обкомам проф­спілки Обласним міжгалузе­вим радам профспілки

 

ЦК проф­спілки Всього

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Фактично одержана сума членських профспілкових внесків 1

 

10479,68 10479,68
в т.ч. натуроплатою 2
вт.ч. в дорозі 3
Відсоток  до всього 4

Довідково: Отримано профспілкових внесків від студенктів та учнівської молоді,всього 10479,68грн.

Кількість первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профобліку-  ___1___

                               з них, фінансово активних, які отримують та перераховують профвнески –____1_____

(переглянути повнiстю)