Вечір-портрет «Іван Петрович Котляревський – батько нової української літератури»

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди,

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть.

Т.Г. Шевченко

9 вересня Україна відзначала 250-річний ювілей від дня народження  видатного українського письменника, поета, драматурга, засновника нової української літератури та громадського діяча Івана Петровича Котляревського. (переглянути повнiстю)

РОЗКЛАД   ЗАНЯТЬ  

на 16.09.2019 (понеділок)

Чергові викладачі: Марусенко О.В., Гречковська С.Д., Котенко А.О.

 

39 кух.конд (І курс, 9 кл.)

 

1-2 ур Фізична культ ура, викл. Міхненко О.Л. Сп. майд.
3 ур Зарубіжна література, викл. Лопата А.Ю. Каб. 14
4 ур Українська мова, викл. Лопата А.Ю. Каб. 13
5 ур Технологія приготування їжі, викл. Гречковська С.Д. Каб.24
6 ур Іноземна мова, викл. Лопата А.Ю. Каб. 14
7 ур Географія, викл. Троян І.П. Каб. 26

                                                                      

40 кух (І курс, 11 кл.)

 

1-3 ур Техн.пригот.їжі, викл. Марусенко О.В. Каб.16
4 ур ПДР, викл. Покотило В.М. Каб. 11
5 ур Інформаційні технології, викладач Кражан О.Д. Каб.8
6-7 ур Уст. закладів ресторанного госп., викл. Гречковська С.Д. Каб. 24

 

41 сл. (І курс, 11 кл.)

 

1-2 ур Прав.дор.руху, викл. Покотило В.М. Каб.11
3 ур Основи роботи на комп., викладач Кражан О.Д. Каб.8
4 ур Охорона праці, викл.Гречка В.О. Каб.21
5-6 ур Будова автомобіля, викл. Покотило В.М. Каб.11
7 ур Осн. галуз. економіки, викл. Христенко Ю.О. Каб. 18

 

33 кух.оф. (ІV курс)

 

1-6 ур Виробниче навчання. Кер. майстри в/н Лисенко Т.М., Федина Т.Г. Лаб. кух.
7 ур Іноземна мова (за професійнис спрмуванням), викл. Лопата А.Ю. Каб. 14

 

37 кух.оф.(ІІ курс)

 

1-2 ур Алгебра, геометрія, викл. Кражан О.Д. Каб.23
3-4 ур Маркетинг, викл. Христенко Ю.О. Каб. 18
5-6 ур Всесвітня історія, Історія України, викл. Троян І.П. Каб. 26
7 ур Інформатика, викладач Кражан О.Д. Каб.8

 

30 кух. МС (ІІ курс)

 

1-2 ур Іноз.мова за проф..спр., викл. Лопата А.Ю. Каб.14
3-4 ур Культурологія, Історія України, викл. Троян І.П. Каб. 26
5-6 ур Мікробіологія, викл. Марусенко О.В. Каб. 16

 

119 ТМ (ІІ курс)

 

1 ур Історія України, викл. Троян І.П. Каб. 26
2-3 ур Трактори, викл. Семенюта О.І. Каб. 6
4 ур Захист Вітчизни, викл. Курмаш П.В. Каб. 20
5-6 С-г машини, викл. Семенюта О.І. Каб. 5
7 ур Прав.дор.руху, викл. Покотило В.М. Каб.11

 

Сайт викладача інформатики та інформаційних технологій Кражан Ольги Дмитрівни за посиланням:

https://sites.google.com/view/hmcinformatic

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді  – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, освітніх закладів, громадських організацій, сім’ї та інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Мета патріотичного виховання в Центрі конкретизується через систему таких виховних завдань:

  • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
  • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
  • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
  • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
  • культивування кращих рис української ментальності
  • працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;- формування мовленнєвої культури;- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Рейтинговий список учнів Центру за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Нормативно-правова база

Закон України «Про освіту»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і № 731 від 05.08.2008№ 1019 від 10.11.2008№ 746 від 10.07.2015:

Навчально-польові збори

З 12 до 14 червня 2019 року учні  ІІ курсу професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія С)» (гр. 117 ТМ.) та «Кухар. Кондитер» (гр. 35 кух. конд.), взяли участь у навчально-польових зборах з навчальної дисципліни «Захист Вітчизни».

Протягом трьох днів другокурсники виконували завдання відповідно до тематичного плану навчально-польових зборів. (переглянути повнiстю)

Презентація методиста Мельник Л.А.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

УЧАСНИКАМ ТЕСТУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ЇХНІМ УЧИТЕЛЯМ І БАТЬКАМ

Сьогодні, 5 червня, було проведено позачергове засідання предметної фахової комісії з історії України, яка встановила, що завдання № 42 сертифікаційної роботи основної сесії ЗНО з історії України не має правильної відповіді. (переглянути повнiстю)