ВІДОМОСТІ про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічна база

Для успішного виконання завдань з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, Центр має добре оснащену матеріальну базу та висококваліфікований педагогічний колектив. Матеріально-технічну базу та фінанси Міжрегіонального центру складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких Читати далі …