Методичні  поради класному керівнику, майстру в/н щодо підготовки та проведення батьківських зборів

Батьківські збори мають відповідати таким педагогічним вимогам:

  • сприяти формуванню згуртованого батьківського колективу, вихованню соціально-правової відповідальності батьків за виховання підлітків;
  • збори повинні проводитися систематично, забезпечувати наступність у розв’язанні виховних завдань;
  • сприяти забезпеченню єдності виховних впливів педколиктивів центру і родини на вихованців;
  • сприяти підвищенню авторитетупедагогів, центру в цілому;
  • показувати батькам успіхи їх дітей у навчанні та вихованні як результат спільної діяльності педагогів та батьків.

(переглянути повнiстю)

Нормативно-правова база

Закон України «Про освіту»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і № 731 від 05.08.2008№ 1019 від 10.11.2008№ 746 від 10.07.2015:

Правила внутрішнього розпорядку учнів Міжрегіонального центру

Правила внутрішнього розпорядку учнів Міжрегіонального центру (продовження)

Застосування особистісно орієнтованої технології з метою мотивації активної життєвої позиції учнів Центру

  «Ти можеш!» – повинен нагадувати

вчитель учню. «Він може!» – повинен

нагадувати колектив.«Я можу!» –

повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов (переглянути повнiстю)

ЦИКЛОГРАМА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЮ ГРУПОЮ

Щодня

Перевірити явку учнів на заняття, вести облік причин їх відсутності на уроках.

(переглянути повнiстю)

Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація

Аналіз педагогічної літератури і практики свідчить, що молоді вчителі найбільше труднощів зустрічають в організації виховної роботи в школі. Це, перш за все, пов’язане з недостатніми знаннями теорії і методики виховної роботи і відсутністю педагогічних умінь планувати й організовувати виховну роботу. Подолання цих недоліків полягає не лише в більш якісному засвоєнні педагогічної теорії, але й в оволодінні комплексом послідовних і цілеспрямованих дій, спрямованих на організацію виховної діяльності. Поза практичною діяльністю подолати ці труднощі неможливо. (переглянути повнiстю)

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

  1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій. Формування розуміння своєї особистої ролі в розвитку суспільства. (переглянути повнiстю)

ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ІНДІВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНЯ

–         Педагог повинен знати індівідуальні особливости кожного учня.

–         Якщо педагог не знає індівідуальних особливостей  своїх учнів, він не зможе продуктивно провести жодного уроку, виховного заходу . (переглянути повнiстю)