Застосування особистісно орієнтованої технології з метою мотивації активної життєвої позиції учнів Центру

  «Ти можеш!» – повинен нагадувати

вчитель учню. «Він може!» – повинен

нагадувати колектив.«Я можу!» –

повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов (переглянути повнiстю)

ЦИКЛОГРАМА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЮ ГРУПОЮ

Щодня

Перевірити явку учнів на заняття, вести облік причин їх відсутності на уроках.

(переглянути повнiстю)

Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація

Аналіз педагогічної літератури і практики свідчить, що молоді вчителі найбільше труднощів зустрічають в організації виховної роботи в школі. Це, перш за все, пов’язане з недостатніми знаннями теорії і методики виховної роботи і відсутністю педагогічних умінь планувати й організовувати виховну роботу. Подолання цих недоліків полягає не лише в більш якісному засвоєнні педагогічної теорії, але й в оволодінні комплексом послідовних і цілеспрямованих дій, спрямованих на організацію виховної діяльності. Поза практичною діяльністю подолати ці труднощі неможливо. (переглянути повнiстю)

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

  1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій. Формування розуміння своєї особистої ролі в розвитку суспільства. (переглянути повнiстю)

ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ІНДІВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНЯ

–         Педагог повинен знати індівідуальні особливости кожного учня.

–         Якщо педагог не знає індівідуальних особливостей  своїх учнів, він не зможе продуктивно провести жодного уроку, виховного заходу . (переглянути повнiстю)