Загальні відомості

Основні завдання бібліотеки Центру

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування.

 2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

4. Координація роботи бібліотеки зі здобувачами освіти, педагогічними працівниками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб користувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5. Виховання у здобувачів освіти інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів.

 6. Систематична робота бібліотекаря Центру зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду.

 7. Популяризація книги, постійне оновлення даних про новини бібліотеки, нові надходження, та іншої інформації.

8. Підвищення авторитету бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі закладу освіти.

Книжковий фонд бібліотеки становить  23 994 прим.

Бібліотека оснащена двома комп’ютерами та двома ноутбуками, є  підключення до мережі Інтернет, мережа Wi-Fi.