Єдині педагогічні вимоги до учнів Центру

1. Учні Центру зобов’язані:

Дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм. Виконувати вимоги навчальних програм. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, і професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень. Відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком. Дотримуватись вимог статуту Центру, правил внутрішнього розпорядку. Виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій. Дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного і навчання та виробничої практики. Бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що 1 використовується в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі. Відшкодовувати збитки, навмисно заподіяні Центру, особисто або за рахунок батьків (опікунів) відповідно до Законодавства України. Підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях та на території Центру. На перервах залишати навчальні кабінети та лабораторії. В них можуть: перебувати лише чергові учні. Бути ввічливими, при зустрічі зі старшими першими вітатися, давати дорогу, не допускати грубощів. Не пропускати занять без поважних причин, не запізнюватись на уроки таї вранішні лінійки, на заняття з’являтися у чистому і охайному одязі. | На заняття з виробничого навчання та фізичного виховання з’являтися в спецодязі та в спортивному костюмі і взутті. Виконувати вимоги чергових викладачів, після закінчення занять чергувати згідно графіків та брати участь в позакласній роботі. Слідкувати за своєю зачіскою, волосся повинно бути акуратно підстрижене. Не запізнюватися на збори, засідання, вечори відпочинку та інші міроприємства.

2. На уроках теоретичного і виробничого навчання учні зобов’язані:

По першому дзвінку з’являтися в навчальний кабінет і готуватися до уроку. Урок розпочинає педпрацівник після другого дзвінка. Дотримуватися правил трудової дисципліни, яка є умовою отримання ними твердих знань і практичних навиків. Тримати в порядку закріплені за ними місця у навчальних кабінетах та лабораторіях. До кожного уроку готувати, у відповідності з розкладом, необхідні підручники та навчальні приладдя і інструменти, обов’язково мати конспекти. Коли до кабінету та лабораторії заходять викладачі, майстри в/н і представники адміністрації, чи хтось з дорослих вітати їх вставанням з місця. Уважно слухати пояснення викладача, майстра в/н та відповідь товаришів. Попереджати викладача чи майстра в/н якщо учень з якоїсь причини не підготувався до уроку. Роботу на уроці закінчувати після дозволу викладача чи майстра, пам’ятати, що дзвінок звучить для викладача. Учні повинні вставати після слів викладача чи майстра в/н «Розпочинаємо урок», «Урок закінчено».

3. Учні, що проживають в гуртожитку зобов’язані:

Дотримуватися встановлених правил внутрішнього розпорядку, підтримувати чистоту в жилих кімнатах і громадських місцях. Дотримуватись правил протипожежної і електробезпеки. Виконувати вимоги вихователів, своєчасно з’являтися на вечірню лінійку. Після відбою учням забороняється заходити в кімнати, в яких проживають інші учні. Відкривати вікна відповідно до правил їх експлуатації. Попереджувати класного керівника, майстра та вихователя про свій від’їзд додому. Мати при собі перепустку, залишати ключі від кімнати на прохідній. Вранці своєчасно виходити на зарядку та проводити вологе прибирання кімнат. Залишати вранці гуртожиток не пізніше 8.00 год.

4. Учні мають право на:

Належні умови навчання за обраною професією. Матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами Центру. Матеріальну допомогу. Оплату праці під час виробничої практики згідно з законодавством. Щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення. Безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією. Продовжити освіту за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти, відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди. Участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах. Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо. Участь в об’єднанні громадян. Безпечні і нешкідливі умови навчання і праці. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5. Учням Центру забороняється:

Вживати спиртні, наркотичні та психотропні речовини. Приносити в Центр вибухонебезпечні та хімічно активні речовини. Палити на території та в приміщеннях Центру. Користуватись під час проведення занять та післяурочних виховних заходів мобільними телефонами. На перервах в приміщенні включати на повну потужність мобільні телефони. Користуватися пожежною драбиною в гуртожитку. Учням яким не виповнилось 21 рік знаходитись в громадських місцях після 22.00 години. Знаходитись на подвір’ї Центру після 20.00 години. З’являтись в навчальний кабінет чи лабораторію після 2 дзвінка. Знаходитись в приміщеннях Центру в головних уборах. їздити без дозволу керівництва групи та батьків в гості один до одного.

6. Учень може бути відрахований з Центру за:

Власним бажанням. Незадовільну успішність, поведінку. Невиконання вимог навчального плану та навчальних програм. Вироком суду, що набрав чинності. Грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру. Учень при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.