Історія навчального закладу

Історія навчального закладу бере початок з далекого 1950 року, коли у виділених міською радою трьох житлових будинках було організовано школу механізації сільського господарства з підготовки механізаторських кадрів для сіл Полтавщини.

Відбудоване приміщення 1956 р.

Уже в 1953 році розпочалося відбудовування приміщень під навчальний корпус, обладнано полігон для виробничого навчання. За 1954 рік було обладнано 5 класів для теоретичних занять, слюсарно-ремонтна майстерня, електростанція,  2 лабораторії: «Трактори» і «Механізація трудомістких процесів на тваринницьких фермах», почала працювати їдальня на   120 місць.

У 1957 році Постановою Ради Міністрів УРСР для школи механізації виділено 150 га землі, де було організовано учбове господарство. Створення такої матеріальної бази дозволило на високому рівні готувати механізаторські кадри для проходження виробничої практики та роботи на цілинних землях Казахстану, Алтаю і Сибіру. За високу професійність майстри в/н та учні школи механізації неодноразово відзначалися нагородами альпари челябинск, медалями «За освоєння цілини», грамотами ЦК ЛКСМ Казахстану, перехідними Червономи прапорами РКП.

Підготовка техніки до с-г робіт на учбовому господарстві

У жовтні 1963 року школа механізації стала називатися сільським професійно-технічним училищем № 5, яке з 1969 року почало готувати кваліфікованих робітників з повною середньою освітою, а в 1984 році перейменовано в Хорольське професійно-технічне училище № 45.

На початок 1965 року матеріальна база училища становила альпари челябинск: автомобілів різних марок — 13 шт, тракторів — 26 шт., комбайнів — 20 шт. У наступні роки машинно-тракторний парк постійно поповнювався технікою. Створено комп’ютерний клас, клас тракторних та автомобільних тренажерів. Це дало змогу вести підготовку з робітничих професій: тракторист-машиніст широкого профілю, автослюсар, оператор з переробки плодів і ягід, кухар, лаборант хімбаканалізу, займатися перепідготовкою механізаторів для роботи на новій техніці, в тому числі безпосередньо в господарствах.

Під час презентації Міжрегіонального центру.
Біля правого мікрофону виступає пан Акерман

Міжрегіональний центр створено 1 квітня 1994 року, відповідно до Міжурядової угоди України і Німеччини від 9 жовтня 1990 року, постановою Кабінету міністрів України від 30 червня 1991 року, № 361, «Про організацію професійної перепідготовки військовослужбовців Західної групи військ і членів їх сімей, які прибувають з Федеративної Республіки Німеччини в Україну», від 8 лютого 1994 року, № 70, «Про створення в м. Кривому Розі і в м. Хоролі центрів професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців» і відкритий наказом Міністерства освіти України від 23.02.1994 року, № 48, «Про відкриття Міжрегіональних центрів професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області і м. Хорол Полтавської області за погодженням Міністерства праці і Міністерства оборони України». Центр заснований на державній формі власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України і здійснює свою діяльність на основі Статуту, затвердженого в установленому порядку.

У Центрі функціонують два напрями підготовки: громадське харчування та сфера обслуговування, сільське господарство та автомобільний транспорт.

Навчально-матеріальна база Центру має оптимальні можливості для організації і проведення навчально-виховного процесу. Його обладнання здійснено німецькими фірмами на основі автоматизованих систем навчання з використанням високотехнологічної комп’ютерної техніки. 10 інженерно-педагогічних працівників пройшли стажування у навчальних закладах Німеччини з    Навчально-виховний процес у Центрі грунтується на основоположних принципах педагогіки та психології, демократизму, інноваційному педагогічному мисленні. Для підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії створено сучасно обладнані майстерні, навчальні кабінети спеціальних і загальноосвітніх дисциплін.

Центр має тісні зв’язки з органами профтехосвіти, роботодавцями, взаємодіє із службою зайнятості, УСЗН Хорольської РДА, загальноосвітніми навчальними закладами регіону, вищими навчальними закладами. Випускники Центру працевлаштовуються згідно укладених багатосторонніх договорів.

Керуючись основними положеннями Закону України «Про професійно-технічну освіту», педагогічний колектив Центру ставить перед собою одне з пріоритетних завдань сьогодення — формування в учнів та слухачів професійних знань, умінь і навичок, розвиток духовності і культури, відповідного технічного, технологічного та економічного мислення. Навчальний заклад бере участь у перебудові змісту професійної освіти на основі інтеграції робітничих професій, що сприяє як задоволенню освітніх потреб молоді, так і підготовці саме таких робітників, яких потребує сьогодні ринок праці  регіону.

Мова освітнього процесу – українська.

Міжрегіональний центр має чималі напрацювання і здобутки в реалізації принципів неперервності, наступності, гуманізації та диференціації освіти. Диференційований підхід до підготовки кваліфікованих робітників здійснюється в умовах ступеневого навчання, згідно з Положенням Кабміну України «Про ступеневу професійно-технічну освіту». Перехід підприємств на ринкові умови вимагає створення системи підготовки робітників, яка б гнучко реагувала на запити підприємств різних рівнів та вимог НТП. У зв’язку з цим з 2000 року Міжрегіональний центр розпочав підготовку майбутніх фахівців за ступеневою підготовкою.

Зараз ступенева підготовка фахівців у навчальних закладах різних рівнів вже не новина. Та в Міжрегіональному центрі вона виникла не на пустому місці. Ще у 80-ті роки саме життя змусило шукати і практикувати таку форму роботи як поетапна атестація, коли після закінчення кожного курсу учень складав екзамени на присвоєння  відповідного кваліфікаційного рівня. Так, наприклад, поетапна атестація надавала можливість учням з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» після закінчення першого курсу отримати кваліфікацію  слюсаря І—ІІІ розрядів, другого курсу — кваліфікацію тракториста ІІ—ІІІ категорій класу тракторів, третього курсу — кваліфікацію тракториста IV—V категорій та посвідчення водія автомобіля. У цьому проявлялася гуманізація навчального процесу, коли учень при зміні життєвих планів та за згодою батьків мав право припинити навчання і влаштуватися за здобутою робітничою кваліфікацією.

За роки діяльності навчальним закладом підготовлено понад 25000 кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Колектив Центру по праву гордиться своїми випускниками, серед яких навчалися Герої Соціалістичної праці М.М. Денисов, О.Л. Цилюрик, директор Центру з 1973 р. по 2005 р., Заслужений працівник народної освіти УРСР О.С. Заїка, комбайнер М.Н. Якименко, який нагороджений двома ордерами Леніна.

Інженерно-педагогічний колектив Центру – це колектив однодумців із значним педагогічним та виробничим досвідом, який послідовно працює над підвищенням ефективності організації навчально-виховного процесу, за умови використання інноваційних технологій.

Для проживання і харчування учнів та слухачів мається гуртожиток на  300 місць та їдальня на 100 посадкових місць, а також спортивний майданчик, тренажерна зала, бібліотека.

Матеріально-технічну базу та фінанси Міжрегіонального центру складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.