2019 рік

Кошторис на 2019 рік

За 9 місяців 2019 року:

Баланс на 1.10.2019

Довідка про дебіторську заборгованість

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про загальний фонд

Звіт про фінансові результати

 

 За І півріччя 2019 року:

Баланс на 01.07.2019 року

Звіт про фінансові результати І півріччя 2019 року

Пояснювальна записка за І півріччя 2019 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 липня 2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 липня 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.07.2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.07.2019

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду І півріччя 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду за І півріччя 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І півріччя 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як оплата за послуги  заІ півріччя 2019 року

Баланс на 1 липня 2019 року

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2019 року

Пояснювальна записка

 

2018 рік

Баланс на 01.01.2019 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.01.2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями на 01.01.2019 року

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів на 01.01.2019 року

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати за 2018 рік

ЗВІТ про власний капітал за 2018 рік

ЗВІТ про заборгованість за бюджетними коштами за 2018 рік

ЗВІТ про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2019 року

ЗВІТ про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами за 2018 рік

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2018 рік

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2018 рік

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога за 2018 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік № 10 від 01.06.2018 р.

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік №11 від 04.06.2018 р.

Довідка про зміни до плану асигнувань на 2018 рік

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за І квартал 2018 року

Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога за І квартал 2018 року

Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога за ІІІ квартал 2018 року

2017 рік

Баланс на 1 січня 2018 року

Довідки

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як оплата за послуги за 2017 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Реєстр про залишки коштів