Статут Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області затверджений наказом МОН №499 від 18.05.2018року. (Погоджено на загальних зборах колективу. Протокол №2 від 13.04.2018 року).)

ЗАВАНТАЖИТИ