Про нас

    Міжрегіональний  центр  професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (далі – Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом (ПТНЗ) третього атестаційного рівня, що здійснює перепідготовку та підвищення професійної  кваліфікації працюючих робітників з технологічно складних, наукоємких професій та спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

   Центр забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти та здійснює підготовку робітників, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці  з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, випускників професійно-технічних навчальних закладів та іншої молоді, яка має відповідний рівень освіти.

   Центр може здійснювати допрофесійну підготовку, первинну професійну підготовку, загальноосвітню підготовку, підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення, в тому числі і військовослужбовців звільнених у запас  або у відставку, в тому числі учасників антитериростичної операції.