ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ

І. Вступний інструктаж.
Вступний інструктаж – сукупність методів і прийомів виробничого навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань.

Алгоритм проведення вступного інструктажу:
–    повідомлення теми і мети уроку;
–    цільова установка учнів;
–    перевірка З, У, Н за матеріалами уроків, взаємопов’язаних з метою уроку і необхідних для його проведення;
–    пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи;
–    пояснення нової теоретичної навчальної інформації;
–    демонстрація нових операцій і прийомів трудової діяльності;
–    ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами та приладами, які вперше будуть застосовуватися на уроці, та правилами техніки безпеки при роботі з ними;
–    вивчення інструкційної та інструкційно-технічної (технологічної) документації;
–    пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць учнів при виконанні завдань;
–    інформація про типові помилки та способи їх попередження;
–    опитування учнів та пробне виконання ними нових прийомів роботи з метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу;
–    відповіді на запитання учнів.
ІІ. Поточний інструктаж.
Поточний інструктаж – сукупність методів виробничого навчання, при використанні яких інструктивна діяльність майстра орієнтована на диференційний та індивідуальний підхід до учнів під час закріплення ними нової навчальної інформації шляхом її застосування у самостійній практичній діяльності
Реалізація поточного інструктажу передбачає:
–    видача завдань для самостійної роботи учнів;
–    пояснення послідовності виконання завдань;
–    розподіл учнів за робочими місцями;
–    повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів;
–    індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових обходів робочих місць учнів.
Приблизні цілі обходів робочих місць:
–    перевірка правильності організації робочих місць учнів та дотримання ними правил техніки безпеки;
–    перевірка правильності виконання учнями нових прийомів та технологічного процесу виконання робіт;
–    перевірка умінь користуватися кресленнями, інструкційними та технологічними картами;
–    надання допомоги учням;
–    перевірка ходу виконання робіт (між операційний контроль);
–    перевірка якості роботи учнів та виконання ними норм часу;
–    приймання та оцінювання робіт.
ІІІ. Заключний інструктаж.
Заключний інструктаж – підбиття підсумків виконання учнями трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, які застосовувалися на уроці; об’єктивне оцінювання підсумків їх практичної діяльності.
Проведення заключного інструктажу передбачає:
–    аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчалася на уроці;
–    аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення;
–    повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці;
–    аналіз дотримання правил техніки безпеки праці, організації робочих місць учнів;
–    розгляд випадків нераціонального використання урочного часу;
Схема плану уроку виробничого навчання
Тема програми___________________________________________________
Тема уроку_______________________________________________________
Мета уроку:
а) навчальна – які професійні З, У, Н формуються, закріплюються і розвиваються на уроці;
б) розвивальна – які операції і прийоми розумової діяльності учнів розвиваються на уроці;
в) виховна – які якості особистості учнів формуються і розвиваються на уроці.
Тип уроку_____________________________________________________
Вид уроку______________________________________________________
Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)__________________________________________________________
Матеріально-технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою практичну діяльність)_________________________________________________
Міжпредметні зв’язки_________________________________________________
Перелік практичних завдань_____________________________________________
Список основної і додаткової літератури____________________________________

*** Методична мета вказується тільки при проведенні відкритих уроків.

Хід уроку
І. Організаційна частина ( ~5 хв.):
– перевірка наявності учнів;
– перевірка готовності учнів до уроку;
– допуск з техніки безпеки.
ІІ. Вступний інструктаж ( ~40 хв.):
1.    Актуалізація знань:
–    повідомлення теми програми і уроку;
–    цільова установка проведення уроку;
–    перевірка опорних З, У, Н учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці;
–    аналіз і доповнення відповідей учнів, підбиття підсумків.
2.    Викладання нового матеріалу:
–    повідомлення нової навчальної інформації;
–    показ нових прийомів трудової діяльності;
–    пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці;
–    повідомлення про передовий досвід за темою уроку;
–    опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром;
–    відповідь майстра на запитання учнів;
–    підбиття підсумків вступного інструктажу.
ІІІ. Поточний інструктаж ( ~270 хв.):
–    видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання;
–    розподіл учнів за робочими місцями;
–    повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт;
–    цільові обходи майстром робочих місць учнів;
–    прийом майстром виконаних робіт;
–    прибирання робочих місць.
IV Заключний інструктаж ( ~270 хв.):
–    аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;
–    оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування;
–    аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення;
–    повідомлення та обґрунтування оцінок;
–    видача домашнього завдання.