2017 рік

Баланс на 1 січня 2018 року

Довідки

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як оплата за послуги за 2017 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Реєстр про залишки коштів