Місцевий бюджет (І п. 2020)

Баланс Пояснювальна записка Звіт спец. фонд. Звіт плата за послуги Звіт інші джерела Звіт заг. фонд Звіт заборгованість Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість Довідка про дебіторську заборгованість

Збори трудового колективу

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3, наказу МОН України від 23.03.2005р. № 718 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», та на виконання п. Читати далі …

2020 рік

Кошторис на 2020 рік План асигнувань на 2020 рік БАЛАНС на 01 квітня 2020 року ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2020 року ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за I квартал 2020 року БАЛАНС на 01 квітня 2020 року ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за Читати далі …

2019 рік

Кошторис на 2019 рік За 12 місяців 2019 року: Баланс на 1 січня 2020 Реєстр про залишки коштів Примітки до річн. фін. звітності1 Примітка до річної фін. звіт Пояснювальна записка1 Пояснювальна записка Звіт Форма 7-м Звіт Форма 4-2 м Звіт Читати далі …