2018 рік

Баланс на 01.01.2019 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.01.2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями на 01.01.2019 року

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів на 01.01.2019 року

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати за 2018 рік

ЗВІТ про власний капітал за 2018 рік

ЗВІТ про заборгованість за бюджетними коштами за 2018 рік

ЗВІТ про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2019 року

ЗВІТ про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами за 2018 рік

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2018 рік

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2018 рік

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога за 2018 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік № 10 від 01.06.2018 р.

Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік №11 від 04.06.2018 р.

Довідка про зміни до плану асигнувань на 2018 рік

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за І квартал 2018 року

Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога за І квартал 2018 року

Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога за ІІІ квартал 2018 року