2019 рік

Кошторис на 2019 рік

За 12 місяців 2019 року:


Баланс на 1 січня 2020

Реєстр про залишки коштів

Примітки до річн. фін. звітності1

Примітка до річної фін. звіт

Пояснювальна записка1

Пояснювальна записка

Звіт Форма 7-м

Звіт Форма 4-2 м

Звіт Форма 4-1 м

Звіт Форма 2-м

Звіт Форма 4-3 м

Звіт про фін. результати

Звіт про фін. результати 1

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал1

Довідка про підтвердження залишків

Довідка про підтвердження залишків

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Довідка про дебіторську заборгованість

Довідка надходження

Довідка залишки коштів

Баланс

Благодійна допомога

За 9 місяців 2019 року:

Баланс на 1.10.2019

Довідка про дебіторську заборгованість

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про загальний фонд

Звіт про фінансові результати

 За І півріччя 2019 року:

Баланс на 01.07.2019 року

Звіт про фінансові результати І півріччя 2019 року

Пояснювальна записка за І півріччя 2019 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 липня 2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 липня 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.07.2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.07.2019

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду І півріччя 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду за І півріччя 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І півріччя 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як оплата за послуги  за І півріччя 2019 року

Баланс на 1 липня 2019 року

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2019 року

Пояснювальна записка