Схема-конспект гурткового заняття

Тема заняття.

Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна).

Завдання заняття.

Методи:

— словесні (розповідь, бесіда, пояснення, лекція, інструктаж тощо);

— наочні (демонстрація предметів, явищ, посібників тощо);

— практичні (практична робота, навчальні вправи, ігрові вправи, лабораторні досліди,  екскурсія, похід тощо).

Терміни (в т. ч. додаткові до даної теми).

Міжпредметні зв’язки.

Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення; комбінований).

Форма заняття: індивідуальне, групове, фронтальне.

Обладнання: таблиці, плакати, саморобні посібники, схеми, моделі, ТЗН, роздатковий матеріал, демонстраційний матеріал, діаграми, література тощо.

 

Хід заняття (його структура)

/залежить від типу заняття, інших параметрів/

 І. Вступна частина

–    повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів;

–   актуалізація опорних знань;

–   мотивація навчальної діяльності гуртківців.

ІІ. Основна частина

–   висвітлення керівником матеріалу нової теми;

–   оволодіння   новими   теоретичними   знаннями,   ознайомлення   з   термінами,   способами практичних дій;

–   залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота   учнів;

–   підведення гуртківців до узагальнень,    висновків.

ІІІ. Заключна частина

–   обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

–   загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

–   повідомлення завдань на наступне заняття;

–   рекомендована література.