Основні вимоги до сучасного заняття гуртка

Загально-педагогічні:

 • Пріоритет особистості учня в освітньому процесі.
 • Врахування вікових та індивідуальних особливостей.
 • Орієнтація на процес навчання.
 • Створення емоційно-актуального фону.
 • Дотримання педагогічного такту і культури мови.
 • Спонукання пізнавальної активності гуртківців.

Дидактичні:

 • Раціональне використання кожної хвилини.
 • Раціональна єдність словесних, практичних і візуальних методів.
 • Використання активних методів навчання.
 • Зв’язки з вивченим раніше, набутим учнем досвідом.
 • Формування вмінь самостійно здобувати та застосовувати знання.
 • Індивідуалізація, диференціація, інтенсифікація заняття.
 • Використання інтегрованих  занять.
 • Використання сценарних занять.
 • Заохочення учнів до вибору способу діяльності.
 • Рефлексія гуртківців наприкінці заняття.

Психологічні:

 • Врахування психологічних особливостей кожного учня.
  • Сприяння нормальному психологічному стану, стійкому настрою учнів.
  • Розумна вимогливість і доброзичливість педагога.
  • Психологічна етика і психологічний такт.

Гігієнічні:

 • Дотримання нормального температурного режиму, провітрювання.
 • Дотримання норм освітлення приміщення.
 • Відповідність меблів.
 • Чергування видів навчання, динамічні паузи.