Головна ознака таланту – це коли людина знає чого прагне

Кулик В.М.,

майстер виробничого навчання

Міжрегіонального центру професійної

перепідготовки звільнених у

запас військовослужбовців

 

Головна ознака таланту – це коли людина знає чого прагне

Сучасна українська держава має потребу в людях творчих, ділових, обдарованих. Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її майбутній світовий авторитет. Цілеспрямована робота з обдарованою молоддю створює передумови для успішної участі учнів у різних олімпіадах, конкурсах, конференціях,святах. (переглянути повнiстю)

Формування національно свідомої особистості, здатної до захисту Вітчизни, засобами військово-патріотичного виховання

Формування національно свідомої особистості, здатної до захисту Вітчизни, засобами військово-патріотичного виховання

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.

В.О.Сухомлинський

Питання виховання свідомого громадянина, патріота своєї батьківщини, у будь-які часи залишається актуальним, оскільки стабільність та могутність будь-якої країни багато в чому залежить від патріотизму громадян, їх готовності самовіддано служити  її інтересам. А враховуючи ситуацію, що склалася на Сході України, значно зростає роль військової підготовки у стінах навчального закладу, яка  дає юнакові знання і вміння, пов’язані з його майбутньою військовою діяльністю, рівень спроможності виконання конституційного обов’язку  як громадянина  України щодо захисту Вітчизни. (переглянути повнiстю)

Немає професії з великим майбутнім, але є професіонали із великим майбутнім

Розробка виховного заходу

Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників

ЗАВАНТАЖИТИ

Втілення педагогічних ідей А.С. Макаренка в освітній процес

Втілення педагогічних ідей А.С. Макаренка в освітній процес Міжрегіонального центру при застосуванні особистісно орієнтованої технології з метою мотивації активної життєвої позиції учнів

Мельник Л.А., методист, Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол

Сьогодні ми багато говоримо про те, яким повинен бути випускник закладу професійної (професійно-технічної) освіти, малюємо таку собі модель кваліфікованого робітника, який будуватиме світ завтра: висококваліфікованого спеціаліста, людини-гуманіста, високоморальної особистості, спрямованої на постійний розвиток і самовдосконалення, справжнього патріота і громадянина. (переглянути повнiстю)

Розробка єдиного правового уроку на тему: «Права людини» (з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 року)

ЗАВАНТАЖИТИ

План організації методичної роботи Центру на 2018-2019 н.р. (завантажити)

Робота педагогічного колективу Центру над єдиною методичною проблемою «Від інноваційних технологій освіти через удосконалення педагогічної майстерності – до формування особистості учня» (2014-2018)

К.Станіславський писав:  «Колектив із декількох десятків чоловік не може об’єднатись, держатись і міцніти лише на основі особистої взаємної симпатії всіх членів. Для цього люди дуже різні, а почуття симпатії нестійке та зрадливе. Щоб об’єднати людей, потрібна більш ясна й міцна основа – це ідея».

Такою об’єднуючою силою в педагогічному колективі, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації освітнього процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості і з відповідними компетентностями, є організація роботи над єдиною методичною проблемою.

Останні чотири роки проблемою, яка координувала всю методичну роботу нашого навчального закладу, забезпечувала єдність її цілей, завдань і напрямків, створювала систему методичної допомоги була така: «Від інноваційних технологій освіти через удосконалення педагогічної майстерності – до формування особистості учня». (переглянути повнiстю)

Інформація про методиста Міжрегіонального центру

Методист Мельник Лідія Анатоліївна

Прізвище, ім’я, по батьковіМельник Лідія Анатоліївна

Дата народження  – 30.09.1963 р.

Місце народження с. Яреськи Шишацького р-ну Полтавської області

Освітавища, у 1984 році закінчила Полтавський педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка

Спеціальність за освітою учитель української мови та літератури

Педагогічний стаж роботи28 років

Стаж роботи на даній посаді 12 років

Кваліфікаційний рівень методиста спеціаліст вищої категорії

Рік останньої атестації2011

Підвищення кваліфікації 2012 р., при університеті менеджменту освіти НАПН України

Державні нагороди нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2000 р.

 

Презентація “Про методичний кабінет” (завантажити)

Паспорт методичного кабінету (завантажити)