Засідання ради профілактики правопорушень

11.12.2020, в Центрі відбулося чергове засідання ради профілактики правопорушень. На порядку денному стояли питання дотримання здобувачами освіти правил внутрішнього розпорядку. Зокрема, члени ради розглядали випадки порушень норм поведінки, слухали звіти класних керівників, майстрів в/н щодо роботи проведеної з здобувачами освіти, групи ризику з метою профілактики девіантної поведінки, аналізувати стан відвідування занять, що особливо актуально в період загострення епідеміологічної ситуації в країні. За результатами розгляду цього питання було прийнято, членами ради,  рішення зобовязати керівників навчальних груп посилити інформаційно-просвітницьку роботу з здобувачами освіти та їх батьками. Питання профілактики девіантної поведінки здобувачів освіти перебуває на постійному контролі у адміністрації Центру, що дає змогу запобігти негативним проявам та попередити порушення вимог та правил Статуту Центру.