2020 рік

Кошторис на 2020 рік

План асигнувань на 2020 рік

БАЛАНС на 01 квітня 2020 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2020 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за I квартал 2020 року

БАЛАНС на 01 квітня 2020 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за I квартал 2020 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за I квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за I квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за I квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за I квартал 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 квітня 2020 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 квітня 2020 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м на 01 квітня 2020 року