Вирішення  задач з фізики з професійним спрямуванням як шлях реалізації компетентнісного підходу в професійній освіті

Вирішення  задач з фізики з професійним спрямуванням як шлях реалізації компетентнісного підходу в професійній освіті

Христенко В.М.,

викладач фізики Міжрегіонального Центру  професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців

м. Хорол

Українському суспільству на сучасному етапі розвитку потрібні освічені, моральні люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення у ситуації вибору, прогнозувати їх можливі наслідки, бути здатними до співпраці, відрізнятися мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіти розвиненим почуттям відповідальності за долю країни.

Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти пов’язана з необхідністю підвищення рівня знань учнів з фізики, так як в процесі її вивчення розвиваються творчі здібності учнів, їх технічне мислення. Перед викладачем стоїть проблема підвищення інтересу учнів до обраної ними професії. Тому для більш успішного вирішення цієї проблеми на кожному уроці використовую  задачі з фізики з урахуванням професійної спрямованості викладання.

Кожній професії, з яких в Центрі готують кваліфікованих робітників, відповідає своя тематика задач із професійним змістом. Задачі з професійним спрямуванням поділяються на якісні, кількісні та виробничі ситуації. Якісними називають задачі або завдання, при вирішенні яких учні встановлюють якісну залежність між фізичними величинами. При вирішенні задач такого типу не потрібно ніяких обчислень. Учні користуються вивченими фізичними закономірностями і застосовують їх при аналізі явищ, про які йде мова в задачі. Розвиток в учнів уміння аналізувати різні фізичні явища дає їм можливість більш свідомо та успішно вивчати спеціальні дисципліни. Таким чином, рішення якісних задач з професійним змістом може сприяти підвищенню рівня підготовки кваліфікованих робітників. Якісні завдання сприяють глибшому засвоєнню змісту курсу фізики, дозволяють контролювати знання, вміння і навички учнів. Тому вони є гарним засобом для більш міцного закріплення вивченого теоретичного матеріалу і показу його практичного застосування.

Орієнтовна структура професійно спрямованого якісного завдання  представлена ​​наступним чином:

 • узагальнене формулювання завдання – опис наявного в практиці протиріччя, труднощів, постановка питання;
 • ключове завдання, в якому вказано кінцевий «продукт» рішення задачі (тобто відповідає на питання: «Що потрібно представити як результат рішення?»);
 • контекст рішення задачі – наявні умови (характеристика процесів, ресурсів, конкретної ситуації і т.д.);
 • довідникові дані, які приведуть до вирішення (тобто до «продукту»). Вони можуть бути приведені в повному складі, неповному, не наведено взагалі;
 • критерії оцінки.

Рішення якісних завдань може здійснюватися різними методами: графічним, експериментальним, методом побудови послідовності логічних міркувань.

Алгоритм рішення якісних задач:

 • вивчити умову задачі;
 • скласти план рішення, якщо є необхідність, зробити малюнок;
 • проаналізувати отриману відповідь з точки зору достовірності її використання у професійній ситуації.

Приклади  задач з професійним змістом для учнів зі спеціальності «Кухар»:

 1. Склянки часто тріскаються, коли в них наливають гарячу воду. Який стакан швидше трісне, гранований або гладкий?
 2. Чому чайник для заварки, перед тим як заварити в ньому чай, споліскують окропом?
 3. У якому посуду їжа легше підгорає: в мідному чи чавунному?
 4. Чому гаряча вода замерзає швидше холодної такої ж маси?

На своїх уроках використовую також підбірку виробничих ситуацій з професійним спрямуванням (проблемно-ситуативні завдання), які можна застосовувати як під час опитування, так і для домашнього завдання.

 1. Як швидше зварити картоплю?

Рішення: Щоб  картопля зварилася швидше, треба перед варінням кинути в каструлю з картоплею і водою шматочок вершкового масла. Нагріваючись, воно розтопиться і покриє поверхню води тонкою плівкою. Ця захисна плівка буде перешкоджати процесу випаровування води. А процес випаровування завжди супроводжується зменшенням температури рідини та її кількості.   Часто кухарі стикаються з такою проблемою, що половина рідини википіла, а картопля ще не зварилася. Доводиться доливати воду і варити далі, а на це потрібно зайвий час та енергія. Тому не варто шкодувати невеликий шматочок масла, він дасть змогу заощадити час, та й сама картопля не втратить при варінні свої поживні речовини.

ВІДПОВІДЬ: За допомогою масляної плівки, яка  припиняє процес випаровування.

Серед професійних якостей водіїв  важливу роль відіграє розвинене технічне мислення, а становлення і розвиток цієї якості відбувається під час вивчення фізики. Розвинуте технічне мислення дозволяє приймати оперативне рішення виробничих технічних завдань в обмежений час і в різних умовах. Для водія в його роботі найголовніше – забезпечити безпеку руху. Для того, щоб у майбутньому успішно виконувати свої посадові обов’язки, нашому випускникові потрібні міцні знання дисциплін професійно-технічного циклу, основу яких складають фізичні закони, теорії та явища.

Приклади  задач з професійним змістом для учнів із інтегрованих професій «Тракторист-машиніст с-г виробництва», «Слюсар з ремонту с-г машин та устаткування», «Водій автотранспортних засобів категорії «С»».  

 1. При русі дискової борони кожен диск обертається внаслідок тертя об ґрунт. Поясніть, чому висота і дальність польоту часточок землі різна. Зробіть малюнок (схему).
 2. Під час такту впуску змінюється об’єм циліндра, тиск і температура. Чи можна залежність між даними величинами визна­чити формулою Клапейрона?
 3. Якщо в системі запалювання трактора чи автомобіля пробитий конденсатор, машина не заводиться, а коли замість конденсатора приєднати дротину з великим опором – мотор заведеться. Яку роль відіграє тут опір? Більша чи менша напруга буде при цьому на еле­ктродах свічки запалювання?

Робота з системою прикладних фізичних задач професійного спрямування виступає ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів. Вона сприяє підвищенню якості  підготовки учнів з фізики, посилює їх пізнавальну діяльність, допомагає подолати формалізм у навчанні, формувати позитивні мотиви навчальної діяльності та, як наслідок, сприяє досягненню учнями практичної компетентності, яка свідчить про готовність учнів до повсякденного життя, найважливіших видів суспільної діяльності, оволодіння майбутньою професією.

На відміну від задач загальноосвітнього курсу фізики, задачі з професійним спрямуванням з професій  містять більш конкретніші дані та ряд важливих деталей, що мають значення для особистої професійної підготовки учнів. Як правило, такі задачі викликають значний інтерес, особливо якщо їх розв’язання підказує учням практичне вирішення якого-небудь виробничого питання чи ситуації. Тому свої напрацювання узагальнив у двох збірниках фізичних задач з професійним спрямуванням.

Враховуючи те, що педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти  готують нову людину, громадянина, особистість, майбутнього робітника, то увесь процес уроку будую таким чином, щоб вирішувалися проблеми, що вимагають безперервного роздуму  і пошуку, а не просто запам’ятовування чи застосування вже готового прийому. Адже в процесі навчання формуються особистісні якості учня. Пам’ятаю, що тільки в самостійному подоланні перешкод виробляється характер і з’являється впевненість у власних силах. Тому такі ситуації постійно створюю на уроках. Цьому особливо сприяє максимальне наближення досліджуваних фізичних законів і явищ до майбутньої професійної діяльності сьогоднішніх учнів. І тільки тоді наші учні згодом не раз зазнають ні з чим незрівняне задоволення від благополучного завершення роботи над складною виробничою проблемою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 • Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Освіта України. — 2003. — № 34.
 • Кравченко Т. В. Інтеграційні аспекти викладання фізики / Т. В. Кравченко // Фізика в школах України.  — 2013. — № 18.
 • Лобковський В. Б. Фізика після уроків. Матеріали для організації профільного навчання / В. Б. Лобковський.  — Х. : Основа, 2004.
 • Сидоренко В. І. Практична спрямованість навчання / В. І. Сидоренко // Фізика в школах України.  — 2012. — № 4.
 • Чепурна О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів за рахунок професійного спрямування навчального матеріалу / О. В. Чепурна // Фізика в школах України. — 2011. — № 8.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *