Педагогічна рада як форма удосконалення професійної компетентності педагогічного працівника (з досвіду роботи)

Мельник Лідія Анатоліївна,

методист Міжрегіонального центру

професійної перепідготовки звільнених

у запас військовослужбовців

м. Хорол Полтавської області

Педагогічна рада як форма удосконалення професійної компетентності педагогічного працівника (з досвіду роботи)

Анотація

Стаття містить інформацію з досвіду роботи колективу Міжрегіонального центру про підходи до організації та проведення педрад, про застосування таких форм проведення як педрада-проблемний стіл, педрада-семінар, педрада-конференція, педрада-круглий стіл, педрада-педагогічний діалог.

Нова соціально-економічна ситуація в країні ставить перед освітянами  нові вимо­ги. І педрада, як орган колективно-колегіального управління, тепер мусить змінювати старі педагогічні уявлення та орієнтири.

У Положенні про методичну роботу в ПТНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р.  № 582, говориться: «Педагогічна рада – вищий колегіальний орган професійно-технічного навчального закладу, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності».

Колектив Міжрегіонального центру переконаний, що педагогічна рада – це рада педагогів, які не «засідають», а дійсно радяться. Саме така  рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, а не навпаки.

Розуміючи це, адміністрація Центру в 2014-2015 навчальному році змінила підходи до організації та проведення  педрад. І це зовсім не означає абсолютного запере­чення вчорашнього. Впровадження нових підходів, безумовно, передба­чає наступність і подальший розвиток усього позитивного й передового, що було в традиційних підходах. А ще поштовхом до таких змін стала робота всього педагогічного колективу Центру над першим етапом єдиної методичної проблеми: «Від інноваційних технологій освіти через удосконалення педагогічної майстерності – до формування особистості учня». Тож в кінці попереднього навчаль­ного року, виходячи з майбутньої проблеми Центру, потреб педколективу, аналізу ста­ну навчально-виховного процесу, бесід з головами методичних комісій було складено проект плану роботи педагогічної ради та визначено тематику засідань.

Новизною є сама форма складання плану на кожне засідання, адже в ньому зазначається: тема педагогічної ради, доповідач, склад робочої групи, питання, які готує робоча група та відповідальні за підготовку педагогічної ради.

А ще на кожне засідання визначається тематичне питання за новою формою проведення: педрада-проблемний стіл, педрада-семінар, педрада-конференція, педрада-круглий стіл, педрада-педагогічний діалог.

І хоча  заплановані найпростіші форми проведення, проте це є великим кроком у підвищенні ролі педагогічної ради як дорадчого колегіального організму управління  Центру. У процесі роботи переконалися, що саме такі форми перетворюють педраду в орган, який об’єднує педагогів спільною турботою про сьогодення і майбутнє життя навчального закладу, дозволяє відстоювати свою позицію, створює умови для підвищен­ня педагогічної майстерності, змушує шукати ефективні форми роботи з учнями, надихає на творчу співпрацю на підставі особистісно орієнтованого навчання і виховання підростаючого покоління, дає можливість почувати себе Педагогом — і знову сумніватися, шукати, апробувати, творити.

На першому засіданні педагогічної ради нового навчального року в серпні місяці було вибрано склад комісії із контролю за виконанням рішень педагогічної ради, до якої ввійшли три педагогічні працівники з різних методичних комісій. За інформацією даної комісії педрада приймає рішення про зняття питання з контролю. У разі невиконання педколективом окремих пунктів рішення попередньої педради повідомляються причини та заходи щодо забезпечення їх виконання.

Результати перевірки фіксуються членами комісії (щороку на серпневому засіданні обираються у складі  трьох осіб)  в спеціальній карті контролю  за формою, поданою нижче.

Картка контролю

за виконанням рішень педагогічної ради

Тема педради  –

Дата проведення  –

з/п

Зміст питання, що контролюється Виконавець Термін виконання Дата зняття з контролю Відмітка

про виконання

1          

Контроль за виконанням здійснюють:

За два роки впровадження даної системи переконалися, що своєчасний та систематичний контроль за виконанням рішень педради  дисциплінує педагогічний колектив, підвищує його відповідальність за розв’язання поставлених завдань, сприяє удосконаленню роботи навчального закладу.  Адже інформація на черговому засіданні про стан реалізації попередніх рішень лунає не з боку адміністрації, а з боку колег.

Окремо хочеться розповісти про систему підготовки до засідання педагогічної ради. Як уже говорилося вище, в плані роботи педагогічної ради зазначається склад робочої групи та питання, які вона повинна підготувати. До складу такої  групи входять голови методичних комісій та педагогічні працівники, які мають відношення до питань, що розглядаються. Робоча група займається всебічним вив­чення проблеми та збором необхідної інформації. Питання підготовки до педагогічної ради обов’язково розглядається на засіданні методичної ради, яка, згідно графіка, відбувається за місяць до педагогічної ради. Дана робоча група визначає виступаючих та складає основні пункти проекту рішення.

Зараз у періодичній освітянській пресі, педагогічній літературі багато пишеться про нетрадиційні форми проведення педагогічних рад, які сприяють розвитку в учасни­ків освітнього процесу творчості, ініціативи, винахідливості, самостійності. Проте в колективі Міжрегіонального центру нетрадиційні форми ще попереду, адже підготовка проведення педагогічної ради – це складний процес, який потребує напруженої роботи багатьох ланок педагогічного колективу.

Щороку в Міжрегіональному центрі відбувається сім планових засідань педагогічної ради. Проте колектив навчального закладу неодноразово піддавався критиці з боку НМЦ ПТО щодо великої кількості позапланових засідань. Так у 2014-2015 навчальному році в Центрі було проведено 27 засідань, тобто 20 з них були позаплановими, на які виносилися питання допуску учнів навчальних груп до кваліфікаційних, державних кваліфікаційних та державних підсумкових атестацій; відрахування учнів; питання розгляду їхньої поведінки. Хотілося б на сторінках «Освітнього простору» почути думки методистів про те, як у їхніх навчальних закладах вирішується дана проблема.

Наостанок хочеться зазначити, що проведення засідань педагогічної ради є показником рівня творчої атмосфери в колективі, його професіоналізму. Тому колектив Міжрегіонального центру впевнений, що педагогічна рада мусить функціонувати не лише як орган розгляду, а й як орган вирішення життєво важливих  питань. Вона може і повинна стати інструментом колективного управлін­ня навчальним закладом, допомогти розвинути творче мислення педагогічних працівників. Педагогічна рада походить від слова «радитися». Тому намагаємося, щоб її засідання приносили педагогічному колективу задоволення від спільного вирішення проблем.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *