Місцевий бюджет (І п. 2020)

Баланс Пояснювальна записка Звіт спец. фонд. Звіт плата за послуги Звіт інші джерела Звіт заг. фонд Звіт заборгованість Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість Довідка про дебіторську заборгованість

Збори трудового колективу

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3, наказу МОН України від 23.03.2005р. № 718 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», та на виконання п. Читати далі …

2020 рік

Кошторис на 2020 рік План асигнувань на 2020 рік БАЛАНС на 01 квітня 2020 року ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2020 року ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за I квартал 2020 року БАЛАНС на 01 квітня 2020 року ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за Читати далі …

2019 рік

Кошторис на 2019 рік За 12 місяців 2019 року: Баланс на 1 січня 2020 Реєстр про залишки коштів Примітки до річн. фін. звітності1 Примітка до річної фін. звіт Пояснювальна записка1 Пояснювальна записка Звіт Форма 7-м Звіт Форма 4-2 м Звіт Читати далі …

Звіт адміністрації Центру про виконання умов колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом МЦППЗЗВ м. Хорол Полтавської області на 2017 – 2020 роки,у 2019 році

31.01.2020 року, в актовій залі Центру, були проведені загальні збори працівників Центру за таким порядком денним: 1. Звіт адміністрації та профспілкового  комітету  Міжрегіонального Центру про виконання умов  Колективного договору   у 2019 році. Доповідали: директор Центру, голова профспілкового комітету 2. Різне. Читати далі …

Статут Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області затверджений наказом МОН №499 від 18.05.2018року. (Погоджено на загальних зборах колективу. Протокол №2 від 13.04.2018 року).)

ЗАВАНТАЖИТИ