Дидактичні матеріали для змішаного навчання

Потемні дидактичні матеріали

з предмету «Основи електротехніки» являють собою:

  • Опорний конспект по темі з поясненням (опорні блок-схеми матеріалу – законспектувати, пояснення – прочитати);
  • Анімаційний матеріал, анімаційні досліди, відеодосліди, відеоматеріали, плакати, презентацію, flash-анімації (переглянути);
  • Лабораторні роботи (деякі теми) – (заповнити бланк л\р за відеодослідом або flash-анімацію);
  • Рівневі тестові завдання – (виконати).

Переходьте за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZbpJVEf0RiczVhYwJdrjDLZ-hB_IF7my?usp=sharing