Проведення демонстраційних експериментів та фізичного практикуму із застосуванням цифрового вимірювального комплексу EinsteinTM

STEM-кабінет – це універсальне рішення, розроблене ІТ-фахівцями разом із практикуючими педагогами для підготовки кваліфікованого випускника.

STEM-кабінет являє собою формат розвитку кабінета природничо математичної освіти, модернізованого кабінету фізики. В той же час це не лише окремий центр в навчальному закладі, а діяльність, впроваджена у весь освітній процес, бо майбутнє за міжпредметною інтеграцією зі збереженням класичного поділу на дисципліни.

В Міжрегіональному центрі працює STEM-кабінет. Нове навчально-лабораторне обладнання та інтерактивний мультимедійний комплекс дає змогу учням Центру з викладачем фізики Володимиром Христенком  провести більше 60-ти лабораторних робіт з фізики, а також зібрати найточніші дані величин, які важко виміряти у звичайних умовах.

 

Кабінет обладнаний приладами для виконання фронтальних лабораторних робіт, дослідів, завдань фізичного практикуму. Система обладнання фізичного кабінету визначається системою сучасного фізичного експерименту, передбаченого програмою та сукупністю методів, що застосовуються при викладанні фізики, а саме:

  • демонстраційний експеримент;
  • фронтальні лабораторні роботи і досліди;
  • фізичний практикум;
  • досліди та спостереження для дослідницьких робіт МАН.