Педчитання-2022

10-11 січня 2022 року в Міжрегіональному центрі пройшли педагогічні читання у вигляді аукціону педагогічних ідей і знахідок з теми: «Узагальнення досвіду роботи над єдиною методичною проблемою «Формування життєвих і професійних компетентностей педагогічних працівників та здобувачів освіти в умовах сучасного інформаційного простору»». Мета заходу – узагальнення досвіду роботи щодо впровадження форм і методів професійної підготовки здобувачів освіти, формування в них життєвих і професійних компетентностей, сприяння творчому та професійному розвитку педагогічних працівників. До роботи долучилися усі педагогічні працівники Центру. З доповідями виступило 12 педагогічних працівники, які отримали позитивні відгуки слухачів.

Матеріали виступів педагогічних читань:

  1. Методи і способи формування ключових професійних компетентностей в умовах реального виробництва. Доповідач Крохмаль С.Г., майстер в/н.
  2. Формування життєвих і професійних компетентностей здобувачів освіти в умовах сучасного інформаційного простору: використання ІКТ на уроках та в позаурочний час. Доповідач Лопата А.Ю., викладач.
  3. Формування життєвих і професійних компетентностей педагогічних працівників та здобувачів освіти в умовах сучасного інформаційного простору. Доповідач Кражан О.Д., голова метод комісії, викладач.
  4. Узагальнення досвіду роботи з теми «Використання елементів проектної технології як один із шляхів формування життєвих компетентностей здобувачів освіти та розвитку професійної компетентності викладача». Доповідач Троян І.П., викладач.
  5. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти засобами ІКТ. Доповідач Падусенко І.М., викладач.
  6. Педагогічні стратегії розвитку професійних та ключових компетентностей в умовах сучасного інформаційного простору. Доповідач Кулик В.М., майстер в/н.
  7. Формування життєвих і професійних компетентностей педагогічних працівників та здобувачів освіти в умовах сучасного інформаційного простору. Доповідач Федина Т.Г., майстер в/н.
  8. Застосування професійних та загальножиттєвих компетентностей майстра виробничого навчання та здобувачів освіти для створення успішного конкурентоспроможного фахівця в умовах сучасного інформаційного простору. Доповідач Ярошенко Н.М., майстер в/н.
  9. Узагальнення досвіду щодо формування ключових компетентностей здобувачів освіти засобами інтерактивних технологій на уроках економічних предметів. Доповідач Христенко Ю.О., викладач.

Така форма методичної роботи як педагогічні читання в Міжрегіональному центрі – це традиційна осучаснена і переформативована діяльність, одна з форм як самоосвітньої, так і колективної роботи з педагогічними працівниками.