Методична конференція

Об’єднуючою силою в педагогічному колективі, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації освітнього процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості і з відповідними компетентностями, є організація роботи над єдиною методичною проблемою (ЄМП).
Останні чотири роки проблемою, що координувала всю методичну роботу Міжрегіонального центру, забезпечувала єдність її цілей, завдань і напрямків, створювала систему методичної допомоги була така: «Формування життєвих і професійних компетентностей педагогічних працівників та здобувачів освіти в умовах сучасного інформаційного простору». Нинішній навчальний рік – це завершальний етап роботи над ЄМП. А сьогодні, 17 червня, відбулася методична конференція за результатами роботи над ЄМП, на якій зі своїми творчими звітами виступили голови чотирьох методичних комісій: Демиденко С.В., Семенюта О.І., Марусенко О.В. та Кражан О.Д. Відкрила методичну конференцію директорка Центру Мокрій Р.М., яка націлила колектив на плідну творчу роботу. Методист Мельник Л.А. підсумувала результати чотирирічної роботи колективу та ознайомила присутніх з пропонованою наступною темою ЄМП, що була визначена за результатами анкетування педагогічних працівників Центру.
Під час конференції панувала доброзичлива атмосфера співдружності та невимушеного спілкування.