Інтегрований урок

29 листопада 2021 року було проведено відкритий інтегрований  уроку з предметів «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів» та  «Облік, калькуляція і звітність», викладачами Гречковською С.Д. та Христенко Ю.О. З професії: 7412 «Кондитер»,  рівень кваліфікації – 3 розряд у навчальній групі -39 кух. конд. Де здобувачі освіти формували знання та вміння з  технології приготування бездріжджових   видів тіста: млинцевого, вафельного, пісочного та    здатність приймати рішення в ситуаціях, близьких до виробничих при цьому реалізуючи такі ключові компетенції:

  • комунікативну: формувати уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; висловлювати думки;
  • уміння вчитися впродовж життя: формувати здатність до засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок;
  • математичну: формувати уміння застосовувати математичні методи для вирішення практичних завдань.

Урок повторення, узагальнення  і систематизація знань проводився   у вигляді виконання  вправ з  використанням онлайн сервісу LearningApps та проведення тестування  із застосуванням сайту «На урок».

  1. Вправа «Пазл» – асортимент виробів з  млинцевого, вафельного,  пісочного тіста.
  2. Оформлення калькуляційної картки на кондитерський виріб «Тарт  лимонний»  через виконання вправи «Числова пряма».
  3. Вправа «Класифікація» – підбір необхідного обладнання для приготування бездріжджового тіста та виробів з нього.
  4. Проведення тестування з використанням сайту «На урок».
  5. Вимоги системи НАССП до кондитерських цехів (перегляд відео).
  6. Вправа «Заповнити пропуски» – дотримання вимог охорони праці при роботі з технологічним обладнанням.