Елементи STEM- навчання на уроках біології

Модернізація професійної діяльності викладача – основна складова нової парадигми навчання в сучасному освітньому просторі. Сучасна освіта неможлива без використання інформаційно-комунікаційних технологій. Унікальні можливості мультимедійного комплексу з програмним забезпеченням дозволяють викладачу Міжрегіонального центру Племі Юлії Василівні створювати цікаві, видовищні і продуктивні уроки з використанням мультимедійної дошки, яку діти називають дошкою-чарівницею.

Так, при вивченні теми: «Особливості будови статевих клітин» (гр. 37 кух. оф.), учні сформували знання про будову статевих клітин. З’ясували їх значенння в житті живих організмів, визначили закономірності між будовою та функціями статевих клітин та їхніх частин.

Впровадження STEM-технологій на уроках дозволяє готувати учнів до успішного працевлаштування з професії «Кухар».

Дякуємо за нагоду працювати з чудо-технікою, плекати обдарованих, талановитих вихованців, підвищувати свою майстерність.