Булінг, підліткова жорстокість, дискримінація… Рішення є!

Саме 16 листопада, у Міжнародний День толерантності, є чудова нагода допомогти здобувачам освіти зрозуміти інших, привідкрити завісу табуйованих тем та розвинути людяність. День толерантності – це не просто формальна подія для підвищення загальної обізнаності, а дієвий інструмент, що сприяє створенню здорової психологічної атмосфери у групі та запобіганню насилля.

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з метою формування в здобувачів освіти загальнолюдських моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних відносин між учасниками освітнього процесу, психологом Центру  проведено тематичну годину онлайн на платформі Glassroom. Проведений захід  дав можливість здобувачам освіти ще раз переконатися, що у світі діють закони добра, терпимості, чесності, щирості, співпереживання та любові, а толерантність врятує світ.