Організація краєзнавчої роботи в Міжрегіональному центрі

Людина – дитина свого часу і своєї країни, для неї почуття Батьківщини завжди невід’ємне від почуття історії. В її долі сплітаються в єдиний вузол минуле, сучасне і майбутнє. Без знання свого коріння людина, яка позбавлена морального життєвого стержня, приречена бути перекотиполем.

Одним із засобів формування в молоді національної свідомості є військово-історичний музей навчального закладу – скарбниця дорогоцінних знань про історію країни, того куточка, де народилися, живуть, де навчаються.

Віртуальну екскурсію військово-патріотичним музеєм Міжрегіонального центру м. Хорол Полтавської області від викладача історії, завідувача музеєм Центру Ірини Троян можна переглянути за посиланням:

А ще музей є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь, сприяє формуванню високих моральних якостей громадянина України, вихованню дбайливого ставлення до свого народу, своєї Батьківщини, сприяє вшануванню ветеранів війни і праці.

Бути гідними історії своєї нації, знати, що вона – не прах, не далеке минуле, а біографія народу, його жива душа, допомагає військово-історичний музей Міжрегіонального центру.

Військово-історичний музей в світлинах    

Ще в 80-ті роки минулого століття у навчальному закладі (тоді ще СПТУ-45) був створений музей бойової і трудової слави.  Але час не стоїть на місці.  У 2015 році змінено назву на військово-історичний музей.

Однією з важливих форм роботи музею Центру є військово-патріотичне виховання, яке здійснюється під час проведення лекцій, бесід, тематичних вечорів, екскурсій до музею, зустрічей  з воїнами АТО, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі в роботі історичного гуртка тощо.

На базі музею  організовано роботу краєзнавчого гуртка, пошукових загонів, груп екскурсоводів, музейної ради, якими проводиться значна просвітницька робота, масові заходи з підготовки та   відзначення  різних дат.

Вся робота музею навчального закладу, починаючи з його організації, створює сприятливі умови для індивідуальної та колективної творчої діяльності, як учнівського, так і педагогічного колективів.  У музеї висвітлюються питання історії створення Центру, творчі дороги його керівників, педагогів, долі вихованців – випускників  нашого навчального закладу.

Для багатьох учнів робота в музеї стає школою творчої праці й самореалізації. Тут і пошук, який розширює кругозір учнів, ознайомлює їх із життям країни, виховує любов до Батьківщини і гордість за свій навчальний заклад та його випускників.

Головним і універсальним методом роботи є науково–дослідницька діяльність. Темою досліджень стають участь хорольців у Другій світовій війні та бойових діях на території інших держав, участь наших випускників в АТО. Члени краєзнавчого гуртка, що діє при музеї,  вивчають архівні матеріали, документи, працюють у Хорольському краєзнавчому музеї, збирають спогади учасників та свідків подій.

Така дослідницька робота узагальнюється та відображається в альбомах, стендах, наукових роботах, комп’ютерних презентаціях, буклетах. Краєзнавчий гурток, об’єднує творчо обдарованих учнів та тих, хто бажає поглибити  знання з історії рідного краю і навчального закладу. На його засіданнях постійно проводяться  вікторини, бесіди, лекції, конкурси на тему: «Мій рідний край, моя земля», які проходять під девізом: «Хто не знає свого минулого – той не вартий майбутнього».

Уміння й навички, що здобуваються завдяки пошуковій діяльності, допомагають учням оволодівати навичками спілкування з ровесниками та старшими людьми, елементарними правилами культури поведінки, навчають зберігати оригінали документів, що є частиною пам’яті кожної людини.

За 69-річний час існування Міжрегіонального центру багато чого змінилося, але залишились добрі традиції, любов педагогів до своєї професії, вогонь в юнацьких серцях. Звичайно, найбільший скарб – це віддані своїй професії випускники, які десятки років життя віддавали і віддають обраній справі. Імена багатьох випускників Центру, які присвятили своє життя хліборобській справі і досягли вагомих результатів у своїй професії, і досі залишаються в нашій пам’яті, їх імена внесені золотими літерами в історію навчального закладу.

З метою вшанування нелегкої хліборобської праці, виховання любові й поваги до людей-трудівників у Центрі було проведено вечори-портрети, присвячені пам’яті Героїв Соціалістичної  праці Денісова Миколи Михайловича та  Цилюрика Олексія Лукича, які в свій час були випускниками та педагогічними працівниками навчального закладу. Теплі спогади на святі звучали від присутніх гостей Кражана Дмитра Андрійовича та внука Героя, теж випускника Центру Денісова Олександра Анатолійовича. У Хорольському районі звання Героя  Соціалістичної праці отримали лише 11 осіб, у тому числі і Денісов Микола Михайлович. Адже саме завдяки таким трударям як Денісов Микола Михайлович та Цилюрик Олексій Лукич, тримається наш світ. Заради благополуччя інших людей та процвітання рідного краю, вони вкладали в свою роботу не тільки свою силу, але й душу. А ми повинні пам’ятати і шанувати людей-трударів, творців добра на землі.

Тому вся робота  музею Міжрегіонального центру спрямована на формування гармонійно розвиненої, соціально активної особистості, на її моральне, естетичне виховання, поглиблення інформованості, освіченості. Вона допомагає учням глибше і повніше зрозуміти процес розвитку національної культури, самостійно поповнювати свої знання, розвивати творчі здібності та бажання стати гідними громадянами України.