ПРИНЦИПИ СПІЛКУВАННЯ З АГРЕСИВНИМИ УЧНЯМИ

v Заборона й підвищення голосу – найгірший спосіб подолання агресивності. Тільки зрозумівши причини агресивності й знявши їх, можна сподіватися, що агресивність дитини буде знижена.

v Дайте учневі вилити свою агресію, перенести її на інші об`єкти.

v Показуйте учневі особистий приклад ефективної поведінки. Не дозволяйте собі в присутності учня вибухів гніву чи негативних висловлювань про друзів, колег.

v Важливо, щоб учень кожної хвилини відчував, що ви його любите, цінуєте, приймаєте його. Нехай він бачить, що потрібний і важливий для вас.