Підвищення кваліфікації працюючих робітників

Міжрегіональний здійснює курсову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення, військовослужбовців звільнених у запас або відставку, в тому числі учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).

Підвищення кваліфікації робітників – це професійно-технічне навчання робітників, що дає змогу розширювати й поглиблювати здобуті знання, вміння та навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг. Особливістю процесу підвищення кваліфікації є те, що в цьому разі викладачі ведуть заняття з робітниками. Слухачі системи підвищення кваліфікації мають певні знання, уміння та практичні навички з обраної професії, тому вони критично ставляться до організації та змісту навчального процесу, намагаються передусім здобути ті нові знання, які їм потрібні на робочому місці.

Підвищення кваліфікації має певні переваги перед первинною підготовкою й перепідготовкою персоналу. Підвищення кваліфікації відбувається в більш короткі терміни, що значно зручніше для працівників організації та коштує дешевше для роботодавця.

25.02.2020. в Центрі відбулася державна кваліфікаційна атестація у гр. 37 ТМ (15 осіб) із професії “Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва” (категорія А2) за участю працюючих робітників сільських господарств Полтавськ5ої області, зокрема робітників ТОВ «АСТАРТА ПРИХОРОЛЛЯ» с. Староаврамівка  Хорольського р-ну Полтавської обл. та ФГ «РОД» с. Ждани Лубенського р-ну Полтавської обл.