ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

  1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій. Формування розуміння своєї особистої ролі в розвитку суспільства.
  2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров”я. Врахування інтересів учнів.
  3. Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності. Підготовка до господарсько-трудової діяльності. Виховання інтелігентності, високого рівня освіти і культури. Формування вміння швидко пристосовуватись до безперервних соціальних змін.
  4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів. Виховання особливих рис ділової людини, формування потреб у безперервній освіті та вдосконаленні у зв’язку із майбутньою професією. Виховання потреб до високої працездатності.
  5. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій. Удосконалення умінь володіти собою в складних життєвих ситуаціях, дотримання самодисципліни та самоконтролю. Формування діалектичного світогляду, необхідного для орієнтації у світі і в собі.
  6. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
  7. Організація роботи з батьками.