ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Організаторські:

–         планування і координація всієї виховної роботи з групою;

–         надання допомоги учнівській організації групи;

–         встановлення зв’язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;

–         забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;

–         ведення документації групи;

–         сприяння розвитку самоврядування в групі.

Аналітико-узагальнюючі:

–         сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.

Координаційно-інформаційні:

–         забезпечення узгодженості роботи учнівського, педагогічного, батьківського колективів.

Психогігієнічні:

–         встановлення довірливих стосунків із учнями, зняття психологічного напруження в учнівському колективі.

Стимулюючо-гальмівні:

–         активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.