ЦИКЛОГРАМА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЮ ГРУПОЮ

Щодня

Перевірити явку учнів на заняття, вести облік причин їх відсутності на уроках.

Оголошувати планові, групові та загальноцентрівські заходи на день.

Контролювати та здійснювати протягом дня навчальний та виховний процес в групі.

Організовувати учнів групи для підготовки та участі у спортивно – масових та позаурочних заходах

Перевіряти стан житлово-побутових умов учнів в гуртожитку.

Перевіряти зовнішній вигляд учнів.

 Щотижня

Готувати і проводити виховну годину за пріоритетними напрямками.

За підсумками тижня роботи записи у журналі педагогічного нагляду, впорядковувати документацію групи.

 Щомісяця

 Складати на основі загальноцентрівського плану виховної роботи на місяць план роботи в групі і затверджувати його у заступника директора з НВхР.

 Проводити не менше 1 виховного заходу на місяць в групі (екскурсія, вікторина, «круглий стіл», диспут, тощо).

 Очолювати актив групи, керувати його роботою та контролювати її.

 Перевіряти житлово-побутові умови учнів на квартирах, у гуртожитку.

 Брати участь у засіданнях штабу профілактики правопорушень та злочинності, забезпечувати явку командира та учнів, які перебувають на обліку, запрошувати батьків, готувати інформацію про результати педагогічного нагляду.

 Складати план індивідуальної виховної роботи з учнями, що стають на обліку.

 Контролювати успішність учнів, шляхом перевірки журналів, теоретичного та виробничого навчання, спілкування з колегами.

 Посеместрово

 Інформувати навчальну частину про кількість учнів у групі.

 Складати звіти успішності та відвідування занять групи за місяць семестр.

 Подавати рейтинг учнів для призначення стипендії за результатами семестрового контролю.

 Готувати і проводити групові батьківські збори за планом виховної роботи.

 Визначити питання оздоровлення учнів, їхньої зайнятості та індивідуального працевлаштування в канікулярний період і за можливістю вирішувати їх.

 Щорічно

Складати план виховної роботи з групою на рік.

Робити аналіз контингенту учнів.

Проводити не менше 1 відкритого виховного заходу або відкритої виховної години силами закріпленої групи.

Складати звіт про виконану виховну роботу з групою.

Складати характеристику групи за результатами навчального року, враховувати цю інформацію під час складання плану роботи.