Основні вимоги до організації уроків

      Вимоги до уроку поділяються на дидактичні, виховні, психологічні та гігієнічні.

Дидактичні вимоги до уроку

1.                Чітке визначення освітньої мети уроку як вияву його освітньої функції (які знання та вміння педагог повинен дати на цьому уроці). Освітня мета має відповідати його освітній функції.

2.                Здійснення в своїй системі уроків дидактичних принципів навчання.

3.                Обрання найраціональніших методів і прийомів, а також засобів для досягнення визначеної мети уроку.

4.                Застосування внутрішніх і між предметних зв’язків.

 

Виховні вимоги уроку

1.                Постановка виховної мети уроку і відповідного завдання з вихованням (всієї групи або окремих учнів) у розумовому, моральному, трудовому напрямках.

2.                Врахування індивідуальних особливостей учня, зокрема рівня інтелектуального розвитку, мотивації ставлення до навчання, дії стимуляційних методів.

 

Психологічні вимоги до уроку

1.                Організація та здійснення сприймання, усвідомлення, запам’ятовування та осмислення навчальної інформації.

2.                Розвиток довільної та після довільної уваги учнів, її концентрація на найскладніших і найвідповідальніших заняттях ((поняттях, правилах, законах).

3.                Застосування мнемонічних прийомів (механічного і смислового) запам’ятовування заняття, тренування вмінь на уроці, а також під час виконання домашніх завдань.

4.                Розумове виховання та самовиховання особистості в процесі навчання.

Гігієнічні вимоги до уроку

1.                Забезпечення чергування методів і прийомів під час уроку, з тим, щоб не допускати втоми, розумового перевантаження, особливо у викладанні складної для сприймання теми.

2.                Дотримання режиму гігієни, аерації повітря у кабінеті.

3.                Стеження за станом здоровя учнів.