Адміністрація

Директор
Директор Центру Заєць Віталій Іванович
��ас������ни������������������ директора з навчально-в��р��бнич��ї роботи Курма�� Петро Васильович
Digital image
З������ступник д��р��к��ор�� з н����������ч����ль����о-в��������овно������������ ����������������и Д��миде��ко ��������������������ргій Во������������од��ми������ов��������������������������������������������������������������������
старш�������� ма����ст��р ��еменют���� Олександр Іванов��ч
Старши���� ма����с��ер Семе������������юта Олекс��н������ Іванови����
��ето��ист М����льни�� Лі����я Анатол����вн��
Метод������ст Мельник Лідія Анатол����ївна

Детальнее посмотреть об “быстрый хостинг украина” рекомедуем на сайте наших коллег